پشتیبان گیری

خلاصه

پشتیبان گیری RouterOS امکان شبیه‌سازی پیکربندی روتر را در قالب باینری فراهم می‌کند، که سپس می‌توان آن را دوباره در همان دستگاه اعمال کرد. فایل پشتیبان سیستم همچنین حاوی آدرس های MAC دستگاه است که با بارگیری فایل پشتیبان بازیابی می شوند.

اگر The Dude یا User-manager روی روتر نصب شده باشد، نسخه پشتیبان سیستم، حاوی پیکربندی از این سرویس ها نخواهد بود، بنابراین باید مراقبت بیشتری برای ذخیره پیکربندی از این سرویس ها انجام شود. اگر می‌خواهید پیکربندی را ذخیره کنید، از مکانیزم‌های ابزار ارائه‌شده برای ذخیره/صادرات استفاده کنید.

گواهی ها را نمی توان از یک فایل پشتیبان بازیابی کرد، آنها باید پس از بازیابی نسخه پشتیبان دوباره وارد شوند.

پشتیبان‌گیری‌های سیستم حاوی اطلاعات حساسی درباره دستگاه شما و پیکربندی آن هستند، همیشه به رمزگذاری فایل پشتیبان و نگهداری فایل پشتیبان در مکانی امن فکر کنید.

ذخیره یک نسخه پشتیبان

منوی فرعی: /system backup save

ویژگی شرح
dont-encrypt (yes | no; Default: no) غیرفعال کردن رمزگذاری فایل پشتیبان توجه داشته باشید که از آنجایی که RouterOS نسخه 6.43 بدون  رمز عبور ارائه شده  ، فایل پشتیبان رمزگذاری نشده است.
encryption (aes-sha256 | rc4; Default: aes-sha256) الگوریتم رمزگذاری که برای رمزگذاری فایل پشتیبان استفاده می شود. توجه داشته باشید که یک روش رمزگذاری امن در نظر گرفته نمی شود و فقط به دلایل سازگاری با نسخه های قدیمی RouterOS در دسترس است.
name (string; Default: [identity]-[date]-[time].backup) نام فایل برای فایل پشتیبان.
password (string; Default: ) رمز عبور فایل پشتیبان رمزگذاری شده، توجه داشته باشید که از آنجایی که RouterOS نسخه 6.43 بدون  رمز عبور ارائه شده  ، فایل پشتیبان رمزگذاری نشده است.

اگر رمز  عبوری  در نسخه‌های RouterOS قدیمی‌تر از نسخه 6.43 ارائه نشود، فایل پشتیبان با رمز عبور کاربر فعلی رمزگذاری می‌شود، مگر اینکه از ویژگی dont -encrypted استفاده شود یا رمز عبور کاربر فعلی خالی باشد.  

فایل پشتیبان در زیر منو در دسترس خواهد بود که می توان آن را با استفاده از FTP یا با استفاده از Winbox دانلود کرد. /file 

در حال بارگیری یک نسخه پشتیبان

بارگیری نسخه پشتیبان از واحدها بدون رمز عبور:

				
					[admin@MikroTik] > system/backup/load name=auto-before-reset.backup password=""
				
			
ویژگیشرح
name (string; Default: )نام فایل برای فایل پشتیبان.
password (string; Default: )رمز عبور فایل پشتیبان رمزگذاری شده

مثال

برای ذخیره پیکربندی روتر در تست فایل و رمز عبور:

				
					[admin@MikroTik] > /system backup save name=test password=<YOUR_PASSWORD>
Configuration backup saved
[admin@MikroTik] > /system backup
				
			

برای مشاهده فایل های ذخیره شده در روتر:

				
					[admin@MikroTik] > /file print
# NAME TYPE SIZE CREATION-TIME
0 test.backup backup 12567 sep/08/2018 21:07:50
[admin@MikroTik] >
				
			

برای بارگیری آزمایش فایل پشتیبان ذخیره شده:

				
					[admin@MikroTik] > /system backup load name=test
password: <YOUR_PASSWORD>
Restore and reboot? [y/N]: y
Restoring system configuration
System configuration restored, rebooting now
				
			

پشتیبان گیری ابری

از آنجایی که RouterOS نسخه 6.44 امکان ذخیره ایمن فایل پشتیبان دستگاه شما در سرورهای ابری MikroTik وجود دارد، اطلاعات بیشتر در مورد این ویژگی را در صفحه IP/Cloud بخوانید .